Precision component controle measurement
Over NTS

Privacybeleid

Onze kijk op privacy

Wij zijn van mening dat er uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Daarom gaan zeer serieus te werk bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij houden ons ook aan de vereisten van de EU-wetgeving inzake de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Singaporese wet op de bescherming van persoonsgegevens (PDPA).

Over ons

NTS is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoog-precieze systemen, modules en componenten voor de hightech industrie. Wij informeren onze klanten en potentiële nieuwe medewerkers via onze websites en social media over de ontwikkelingen bij NTS. Wij verwerken persoonsgegevens en werken in sommige gevallen met andere organisaties of bedrijven samen om deze gegevens te analyseren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG bestaan persoonsgegevens uit alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent informatie die direct op een persoon betrekking heeft of tot een persoon kan worden herleid.

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende voorbeelden zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en combinatie van postcodes en huisnummers zijn vormen van persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze worden in de wetgeving nog eens extra beschermd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van onze websites of van iedereen die contact opneemt met de NTS-Group op de volgende manieren:

 • Door onze website te gebruiken, via de cookies die door de website worden geplaatst
 • Wanneer de gebruiker zelf persoonsgegevens verstrekt

Wij verzamelen dan de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Cookies

Wij verzamelen ook persoonsgegevens via sociale media zoals Twitter en Linkedin. Aan de hand daarvan kunnen we een beter beeld krijgen van sollicitanten die bij ons willen werken.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • De gebruikerservaring op onze website optimaliseren
 • De verwerking van aanvragen
 • De uitvoering van een contract
 • Onderhouden van relaties met klanten

Gebruikers kunnen ook zelf persoonlijke gegevens op onze website achterlaten, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief.
De persoonsgegevens die u bij ons achterlaat worden door ons verwerkt. Deze gegevens kunnen zijn:

 • Voor en- achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze informatie om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen NTS of om u te informeren over vacatures binnen onze groep.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het relevante doel van de gegevens. Wij kunnen gegevens echter langer bewaren als de wet dat vereist.

Wanneer u ons gegevens verstrekt om u te abonneren op een nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens zolang u geabonneerd blijft. Als u zich uitschrijft, verwijderen wij uw gegevens na drie maanden.

Met wie delen wij persoonlijke informatie?

NTS deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden. Wel kunnen wij derden inschakelen om diensten voor ons uit te voeren. In dat geval selecteren wij deze partijen zorgvuldig en sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarmee wij de partij verplichten uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en uw persoonsgegevens alleen namens ons te verwerken. Het kan ook gebeuren dat we uw gegevens ook openbaar maken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Google Analytics
NTS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties op pagina’s met Google-zoekresultaten zijn. De informatie die we op die manier verzamelen, wordt samen met het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als het daartoe wettelijk verplicht wordt of als deze derden de informatie namens Google verwerken. NTS heeft daar verder geen invloed op. NTS staat Google niet toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Onze visie op veiligheid en de maatregelen die wij nemen.

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Daarom nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van gegevens of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gebonden hebben een geheimhoudingsclausule in hun contract staan. Zij hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.

In het kader van de AVG hebben personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen verschillende rechten met betrekking tot die persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen. Deze rechten zijn als volgt:

 • Recht op toegang tot gegevens
 • Recht op correctie/aanvulling van gegevens
 • Recht op verwijdering van gegevens
 • Recht om de verwerking van gegevens te beperken
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens

Als u een of meer van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de NTS via privacy@nts-group.nl.

Wanneer wij uw verzoek ontvangen, gaan wij na hoe wij zo goed mogelijk aan uw verzoek kunnen voldoen. Vervolgens sturen we u een reactie.

Indien u niet binnen een redelijke termijn een antwoord op uw verzoek heeft ontvangen of indien u klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de NTS via de receptie op +31 (0) 40 253 7200.

Voor meer informatie over privacy en de AVG/PDPA kunt u terecht op: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of https://www.pdpc.gov.sg

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij NTS of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NTS. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de afdeling Communicatie van NTS.

Meer lezen

Realisatie

Onze deskundige teams realiseren ultra-precieze oplossingen en systeemassemblage.

Meer lezen

Focusmarkten

Wij ontwikkelen, produceren en assembleren (opto-)mechatronische systemen en mechanische modules.

Meer lezen

Over NTS

Met onze wereldwijde aanwezigheid en technologische expertise verleggen wij de grenzen van wat mogelijk is.

Meer lezen
NTS