Co děláme

Posouváme hranice možného

Společnost NTS vyvíjí, vyrábí, montuje a testuje složité (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly pro velké výrobce strojů s vyspělou technologií (OEM). Pomáháme urychlovat inovace našich zákazníků tím, že rozumíme jejich technologickým plánům a vytváříme řešení na míru.

Technologie

Pro společnost NTS je charakteristické know-how v oblasti různých technologií, jako je vakuové čištění; a samozřejmě schopnost je kombinovat. Pro každou výzvu zákazníka nabízí naši odborníci vhodné řešení. Díky našemu víceúrovňovému přístupu můžeme převzít celý dodavatelský řetězec našich zákazníků a redukovat problémy.

Další informace
Mechatronický modul

Realizace

Vedle našich dalekosáhlých technických zkušeností máme také schopnosti uvádět know-how do praxe. Naše týmy kvalifikovaných inženýrů realizují řešení pro naše high-tech OEM zákazníky. Díky naší kompetenci v oblasti ultra-přesného zpracovávání a montáže systémů se pohybujeme na hranici možného.

Další informace

Přítomnost na globálním trhu

Trh vyžaduje globální zaměření pro výrobce OEM v high-tech odvětvích. Jako smluvní výrobce první úrovně se přizpůsobujeme technologickému plánu našich zákazníků. Proto jsme se stali mezinárodním hráčem, který působí na různých pracovištích rozmístěných po Evropě, Asii a USA.

Kariéry

Pracovní místa v oblasti technologií

Kariérní příležitosti v rámci celosvětové rodiny NTS jsou nekonečné. V NTS najdete širokou škálu oborů a pracovních míst. V NTS můžete rychle naplňovat své ambice.

Naše volná pracovní místa

Další informace

Polovodič

Díky našim hlubokým odborným znalostem můžeme akcelerovat spolupráci s našimi partnery.

Další informace

Analytický

Jsme agilními poskytovateli špičkových a velkosériových řešení.

Další informace

Naše strategie

Každý den inovujeme a posouváme hranice možného.

Další informace
NTS