Mechatronica NTS
Technologie

Mechatronika

Řízení strojů pomocí hardwaru a softwaru

Dnešní vyspělé high-tech „továrny“ a výrobní zařízení vyžadují rychlejší, přesnější a inteligentnější systémy. Vzhledem k rostoucí složitosti se výrobci OEM v polovodičovém a analytickém průmyslu spoléhají na své dodavatele při vytváření „high-tech“ systémů. Proto je spolupráce s partnery ve vývoji a výrobě velmi racionální. Zejména v případech, kdy je klíčovým aspektem čas uvedení na trh.

Ve společnosti NTS jsme vybaveni pro vývoj, konstrukci a průmyslovou výrobu řady vysoce výkonných a velmi přesných systémů. Od začátku se souborem funkčních požadavků až po přesun do výrobní haly: mechatronika je klíčovou kompetencí, kterou potřebujete v nové generaci „high-tech“ systémů.

Mechatronika: budování nové generace lepších a chytřejších systémů

Mechatronika jako multidisciplinární odborná oblast je nezbytná pro vývoj a budování v rámci příští generace „high-tech“ systémů. Kombinuje mechanické, elektronické a softwarové dovednosti spolu s hlubokými znalostmi o dynamice strojů. Konkrétně to znamená vědět, jak vyrobit přesné konstrukce, jak vybrat a simulovat typ potřebných motorů, jak vybrat správné snímače polohy pro přesné měření, jak navrhnout elektrickou kabeláž a jak vybrat nejlepší platformy pro přesné řízení pohybu. V NTS definujeme mechatroniku pomocí následujících kompetencí:

... Systémy a etapy/ Mechatronika
  • Navrhování přesné mechaniky. Chápeme, že dobrý návrh mechaniky slouží jako základ rychlého a přesného mechatronického zařízení. Návrh na tuhost a návrh na vysoké vlastní frekvence jsou výchozím bodem pro maximalizaci výkonu.  
  • Řízení pohybu pro velmi přesné polohování. V NTS máme k dispozici klasické dovednosti v oblasti řízení pohybu, jako je návrh PID-regulátorů, i hluboké znalosti o složitějších architekturách řízení pohybu. Klíčem k efektivnímu vývoji strojů jsou znalosti, jak je implementovat do průmyslových regulátorů pohybu a maximalizovat výkon s dostupnými komponenty. 
  • Software jako páteř stroje. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti softwarového inženýrství pro mechatroniku. Máme kapacity, které nám umožňují převést požadavky zákazníků do podoby chytřejších systémů pro pokročilá výrobní zařízení s pomocí softwaru.
  • Dynamika a výkonnost stroje v čase. Ve společnosti NTS jsme vytvořili a vyvinuli sadu nástrojů pro simulaci vibračních tvarů a výkonnosti strojů. Abychom mohli uzavřít konstrukční smyčku, máme k dispozici experimentální metody pro měření a ověřování těchto předpovědí.
  • Elektrotechnika pro odolnou a dlouhotrvající kabeláž. V pohyblivých systémech jsou odolné mechanické konstrukce doprovázeny solidními elektrickými konstrukcemi, které jsou stejně schopné reflektovat očekávanou životnost systému. Společnost NTS pracuje s širokou sadou řešení, která pokrývají většinu průmyslových aplikací.

„Společnost NTS jako váš partner realizuje mechatronická systémová řešení sestávající z přesné mechaniky vyrobené na zakázku, hotových a (polo)zakázkových pohonů, hotových senzorů a opakovaně použitelných hardwarových a softwarových stavebních bloků pro řízení pohybu.“

Patrick Strating
Senior Technology Manager ve společnosti NTS in Hengelo

Industrializace – od vývoje po sériovou výrobu

Ve společnosti NTS se staráme o celý proces mechatroniky od výzkumu proveditelnosti až po výrobu prototypů a industrializaci. V raných fázích vývoje zapojujeme naše vlastní továrny, abychom zajistili, že návrh bude optimalizován pro výkon a výrobu hned po jeho uvedení na trh. Díky multidisciplinárnímu a zákaznicky orientovanému týmu transformujeme vaše požadavky do vysoce výkonného a moderního systému. Výsledek? Škálovatelná řešení, krátká doba uvádění na trh, maximální kvalita a nejnižší celkové náklady. Společně realizujeme novou generaci „high-tech“ systémů.

Stáhněte si naši bílou knihu „Škálovatelné polohovací systémy pro minimalizaci doby uvádění na trh a snižování nákladů“

V této bílé knize vysvětlujeme, jak konstrukce H-můstku přispívá ke snížení NRE a zkracování doby uvádění na trh.

Kontakt

Chcete více informací?

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete vyplnit kontaktní formulář zde. Odpovíme vám co nejdříve.
Chcete více informací?
Frank Ernst
Manažer Oddělení pro rozvoj obchodu

Další informace

Technologie

Naše týmy kvalifikovaných inženýrů realizují velmi přesná řešení a montáže systémů.

Další informace

Oblasti zaměření

Vyvíjíme, vyrábíme a montujeme (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly.

Další informace

O společnosti NTS

Díky naší globální přítomnosti a technologickým znalostem posouváme hranice možného.

Další informace
NTS