Technologie

Čistota a vakuum

Vedení s procesy a infrastrukturou optimalizovanými pro čistotu

Jaká je dostatečná úroveň čistoty? Pokud jde o úspěšný vývoj a výrobu složitých modulů a strojů, pro high-tech OEM výrobce na trzích s polovodiči nebo analytickými výrobky, je laťka čistoty rozhodně vysoko. Aby bylo možné splnit stále přísnější požadavky na čistotu, považuje společnost NTS kontrolu kontaminace za klíčovou kompetenci.

Investujeme nemalé prostředky do vytváření příslušných znalostí a potřebného vybavení a do jejich aplikace ve vývojových a výrobních procesech pro zákazníky. Využíváme naše odborné znalosti v oblasti čistého prostředí a vakuových systémů, abychom zajistili, že se naši zákazníci budou moci spolehnout na výsledný produkt a zůstanou o krok napřed. Naše standardy pro potřeby čistoty jsou nastaveny tak, aby splňovaly současné i budoucí výzvy.

Design pro udržování čistoty

Na našich hlavních trzích – v polovodičovém a analytickém průmyslu – se konečné výrobky stále zmenšují a zpřesňují, což zdůrazňuje potřebu kontroly kontaminace. Jsme předním partnerem v oblasti udržování čistoty. Přesahujeme rámec pouhého „čištění“ nebo montáže v čistých prostorech a čistotu začleňujeme do všech našich procesů, od koncepčních návrhů až po výrobu. Každý krok vývojového a výrobního procesu, od jediného šroubu až po finální vícedílnou, vysoce přesnou sestavu, je přezkoumáván s ohledem na optimalizaci čistoty.

Kontrola kontaminace a vakuová technologie

Ve společnosti NTS často pracujeme na vysoce přesných mechanických a mechatronických systémech, které fungují ve vysoce klimatizovaném prostředí. Tyto systémy často obsahují vakuové subsystémy nebo vyžadují určitou formu monitorování kontaminace. Při výrobě a montáži vakuových modulů a systémů uplatňujeme své hluboké znalosti a zkušenosti. Vakuové prostředí musí být standardně čisté. Práce s nano-metrovou přesností nebo například ve vysokonapěťových polích ve vakuu znamená, že i malé množství kontaminace může přerušit výrobní procesy a snížit životnost zařízení. Proto jsou naši strategičtí partneři ochotni sdílet s námi svou cestu výzkumu a vývoje a požadavky na čistotu, aby bylo možné dosahovat optimálních výsledků.

„Společnost NTS chce být o krok napřed – chce být lídrem v oblasti kontroly znečištění. Sdílení našich odborných znalostí se zákazníky – zavedenými OEM i novými – zvyšuje naši přidanou hodnotu.“

Olof Teulings
Člen týmu pro kompetence v oblasti čistoty v NTS v Eindhovenu
Montáž v čistých prostorech

Náš přístup zaměřený na více oblastí

Zaměřujeme se na všechny parametry, které přispívají k dosahování čistoty – infrastrukturní zařízení, kultura práce a sdílení znalostí

Infrastruktura a vybavení čistých prostor

Abychom uspokojili rostoucí poptávku po montáži v čistých prostorách, zvyšujeme celosvětově kapacitu našich špičkových čistých prostor. Naše zařízení jsou vybavena několika čistými prostory ISO 6 a čistšími mini prostředími. Kapacita je k dispozici v našich závodech v Nizozemsku, Šanghaji, České republice a Singapuru. Několik závodů má k dispozici také pokročilé linky pro jemné čištění. V některých projektech našich zákazníků jsme snížili počet částic na „nezjistitelnou“ úroveň.

Čistota jako kultura práce

V rámci postupů proti kontaminaci je čistota ve společnosti NTS považována za „způsob života“. Kromě fyzické infrastruktury se zaměřujeme také na lidskou část rovnice, která je předpokladem pro dosažení optimálních výsledků v oblasti čistoty. Postupy a pravidla nemohou zabránit všem rizikům. Vytváření povědomí a převzetí odpovědnosti za čistotu je hlavním faktorem pro dosahování ultra-čistých výsledků. Organizujeme speciální školení o čistotě pro všechny zaměstnance, abychom vytvořili optimální pracovní prostředí pro čisté výrobky

Sdílení znalostí

Čistota je souhrnem po sobě jdoucích kroků ve výrobním toku nebo dodavatelském řetězci. Proto je sdílení znalostí důležité, pokud na choulostivém výrobku spolupracuje více dodavatelů. Jako člen nizozemské organizace VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) spolupracujeme na zajišťování společného technického jazyka v celém odvětví, abychom pomáhali zlepšovat odborné znalosti a efektivitu dodavatelského řetězce.

Společnost NTS založila svůj tým pro kompetence v oblasti udržování čistoty (CCT) s cílem vybudovat, zajistit a šířit kompetence v oblasti čistoty a stanovit pokyny pro navrhování. Čistota jako klíčová kompetence je zakotvena ve všech vrstvách organizace a tým úzce spolupracuje se všemi ostatními kompetencemi NTS.

Stáhněte si naši bílou knihu „Budoucí požadavky našich zákazníků s ohledem na čistotu“

Společnost NTS označuje čistotu za klíčovou kompetenci a má zaveden ucelený, systematický přístup, aby mohla i nadále předvídat a reagovat na vyvíjející se požadavky trhu. Právě toto, v kombinaci s našimi jedinečnými znalostmi o výrobě a o tom, jak aplikovat čisticí postupy v této oblasti odbornosti, dělá ze společnosti NTS silného partnera pro přední výrobce OEM na náročných trzích. V této bílé knize se náš tým pro kompetence v oblasti udržování čistoty zabývá čtyřmi tématy, která jsou jádrem tohoto tématu:

  • Hnací elementy v čisticích postupech v oblasti polovodičů, analytiky a věd o živé přírodě
  • Školení, vzdělávání a metrologie v oblasti udržování čistoty 
  • Čistota a výrobní proces 
  • Budoucnost oblasti udržování čistoty 

Kontakt

Chcete více informací?

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete vyplnit kontaktní formulář zde. Odpovíme vám co nejdříve.
Chcete více informací?
Frank Ernst
Manažer Oddělení pro rozvoj obchodu

Další informace

Technologie

Naše týmy kvalifikovaných inženýrů realizují velmi přesná řešení a montáže systémů.

Další informace

Oblasti zaměření

Vyvíjíme, vyrábíme a montujeme (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly.

Další informace

O společnosti NTS

Díky naší globální přítomnosti a technologickým znalostem posouváme hranice možného.

Další informace
NTS