OBLASTI ZAMĚŘENÍ

Trh s polovodiči

Rozsáhlé odborné znalosti a zaměření na partnerství

Trh s polovodiči se rychle inovuje. V oblasti front-end a back-end polovodičové technologie je klíčem k maximalizaci hodnoty pro výrobce OEM ultra-přesná výroba při zachování vysoké propustnosti. Naše technické kompetence jsou v souladu s nejnovějším vývojem a jsme také v souladu s rychlým inovačním tempem technologií (EUV litografie, kontrola destiček a metrologie). Jako výrobce nejvyšší úrovně sdílíme rozsáhlé a hluboké know-how, které našim zákazníkům přináší přidanou hodnotu jejich výrobků. Na základě těchto odborných znalostí umožňujeme jejich akceleraci a technologický rozvoj.

Partner, který přináší přidanou hodnotu

Díky neustálému zaměřování na výzkum a vývoj se polovodičový průmysl rychle vyvíjí. Pro udržení náskoku je klíčová krátká doba uvádění na trh a my si to uvědomujeme s tím, že přinášíme zkušenosti a odborné znalosti na trh polovodičů. Naše dychtivost učit se nám pomáhá pochopit podstatu technických problémů našich zákazníků. Odborné znalosti z mnoha různých oborů zajišťují, že když sloužíme našim zákazníkům, přinášíme do jejich oblasti práce přidanou hodnotu bez ohledu na to, o jakou výzvu se jedná.

Optická kontrola polovodičů

Například, pro zajištění vysokorychlostní a velmi přesné manipulace s destičkami a pro jejich kontrolu vynikáme v pokročilé mechanice, mechatronice, čisticích procesech a optice. Disponovat špičkovými odbornými znalostmi, a to jak z hlediska kvality, tak kvantity, znamená překonávat výzvy zákazníků. Spojením vývoje, inženýrství a industrializace s naší globální výrobní kapacitou zkracujeme dobu uvádění na trh, podporujeme inovace a působíme na hranici možností.

Společný vývoj a inženýrství

Mít značné znalosti a odborné znalosti ve vlastní režii nestačí. Náš úspěšný přístup na trhu polovodičů spočívá také v silném zaměření na symbiotické partnerství. Spoluprací s našimi zákazníky při řešení výzev a potřeb se vyhýbáme přístupu „vy požádáte, my provedeme“. Místo toho přizpůsobujeme náš technologický plán tak, aby umožňoval růst a inovace našich zákazníků v oblasti polovodičů. Pro zkrácení doby uvádění na trh v polovodičovém průmyslu je zapotřebí globální zaměření na výrobce OEM. Naše celosvětová přítomnost zajišťuje, že jsme našim zákazníkům vždy nablízku – bez ohledu na jejich umístění. Kopeme do hloubky, abychom se společně jako partneři posunuli vpřed a navázali dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky.

Polovodičová síťová maska EUV litografie

Sdílené znalosti urychlují procesy inovace

Společně postupujeme rychleji. Základem našeho přístupu jsou technické znalosti a zaměření na partnerství. Tím zkracujeme dobu uvádění na trh a přispíváme k výrobě a inovacím našich zákazníků na trhu polovodičů. Přidanou hodnotou urychlujeme jejich inovace tak, aby z nich těžila budoucnost. Zkrátka a dobře, v NTS věříme, že sdílení našich odborných znalostí urychluje cestu k budoucnosti.

Stáhněte si naši brožuru o trhu s polovodiči

Díky více než 75leté historii v oboru je společnost NTS vaším partnerem pro smluvní výrobu na nejvyšší úrovni, což vám umožní dosáhnout kratší doby uvádění spolehlivých a vysoce kvalitních polovodičových modulů a systémů na trh. Své zákazníky podporujeme komplexním (spolu)vývojem, inženýringem, industrializací a výrobou modulů nebo sestavených polovodičových systémů v souladu s průmyslovými normami (SEMI a ISO 9001).

Kontakt

Další informace o našich přístupech na trhu s polovodiči

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete vyplnit kontaktní formulář zde. Odpovíme vám co nejdříve.
Další informace o našich přístupech na trhu s polovodiči
Willem-Jan van Rooij
Account Manažer Semicon

Další informace

Co děláme

Jsme správným partnerem pro high-tech výrobce originálních zařízení na trhu polovodičů a analytických zařízení

Další informace

Velmi přesné komponenty

NTS jednou z mála na světě, která dokáže vyrábět součásti s přesností (menší než) jedna tisícina milimetru.

Další informace

Vakuové čištění

Kontrola kontaminace, vakuová technologie a čistota ve vysoce přesné výrobě a montáži.

Další informace
NTS