Naše pracoviště

NTS Milpitas

Prodejní a inženýrské služby pro výrobce OEM

Společnost NTS Milpitas se nachází v srdci Silicon Valley (San Jose, USA), v celosvětovém centru technologických inovací. Z naší kanceláře v USA poskytujeme prodejní a inženýrské služby zákazníkům v celé Severní Americe, konkrétně v oblasti ultra-přesnosti, mechatroniky, vysokého vakua a čistoty.

Našimi zákazníky jsou výrobci OEM z oblasti polovodičů, analytiky a zdravotnictví a průmyslu

Našich 1 800 zaměstnanců po celém světě denně spolupracuje s našimi zákazníky: velkými výrobci špičkových strojů (OEM) na trzích Semicon, Analytical a Industrial & Health. Naše celosvětová přítomnost nám umožňuje poskytovat služby zákazníkům na několika kontinentech.

Přesné konstrukční, inženýrské, výrobní a montážní služby

Společnost NTS je organizována tak, aby svým zákazníkům poskytovala široké spektrum služeb, od vzniku výrobků/konceptů, prototypování, zavádění do výroby a sériové výroby až po správu a podporu v rámci životnosti výrobku. Díky vysoké úrovni integrace a naší kvalifikované a rozsáhlé síti partnerů a dodavatelů můžeme tyto služby poskytovat bezproblémově. Našim zákazníkům poskytujeme model „one-stop-shopping“ (nákup na jednom místě) pro vysoce komplexní, (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly.

Mechatronický modul se strojním technologickým zařízením v NTS

Včasné zapojení z důvodu dosažení optimálních nákladů a doby uvádění na trh

Společnost NTS se snaží zapojit do vývoje nových produktů a zavádění produktů/platforem svých strategických zákazníků v Severní Americe již v rané fázi. Díky tomuto včasnému zapojení získávají naši zákazníci řadu výhod:

  • Včasné zapojení dodavatelů a sestavy pro tisk +
  • DfX – zlepšení vyrobitelnosti spolu se zákazníkem, se znalostí funkce a používání
  • Hodnotové inženýrství – realizace programů pro zlepšení nákladů
  • Co-engineering – podpora zákazníků, aby se mohli soustředit na svůj funkční návrh

Inženýrské služby s přidanou hodnotou

Náš tým inženýrů je zákazníkům k dispozici v rámci podpory při vývoji nových návrhů nebo industrializaci či snižování nákladů (DfX engineering) stávajících návrhů. Tento tým může být umístěn přímo u zákazníka, v kanceláři v San Jose, v naší centrále v Eindhovenu (Nizozemsko) nebo v našich výrobních a montážních závodech v Asii či Evropě.

Proto systémy pro ověření návrhu mohou být vyráběny lokálně v USA v prostorách našich partnerů, v našem závodě na výrobu prototypů v Nizozemsku nebo v našich výrobních závodech v Asii a Evropě.

Naše montážní závody v Evropě a Asii poskytují našim zákazníkům širokou škálu služeb, které jsou klíčové pro systémovou integraci a výrobu systémů pro trhy, na kterých naši zákazníci působí. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni k provádění montážních a integračních činností pro vysoce komplexní systémy našich zákazníků, které často vyžadují prostředí čistých prostor a vysoce přesné montážní a měřicí vybavení.

Přesuny výrobků ze Severní Ameriky do Asie nebo Evropy

Společnost NTS také úspěšně zvládá kompletní převody výrobků/platforem ze severoamerického výrobního závodu (u našeho zákazníka nebo outsourcovaného výrobního partnera) do našich závodů NTS v Asii nebo v Evropě. V těchto zařízeních společnost NTS pokračuje v investicích do výrobního zařízení a školení zaměstnanců, což vede k nejlepším výrobním možnostem ve své třídě pro segmenty zákazníků, kterým poskytujeme služby. Mezi naše služby patří výroba vysoce přesných rámů a skříní, řešení pro žulovou stabilitu, řešení ultra-přesných součástí a vysoce kvalitní dokončovací práce.

Společnost NTS Milpitas je zde, aby urychlila cestu k budoucnosti. 

Stáhněte si naši bílou knihu o čistotě „Pohled do budoucnosti na požadavky našich zákazníků na oblast udržování čistoty“

Společnost NTS označuje čistotu za klíčovou kompetenci a má zaveden ucelený, systematický přístup, aby mohla i nadále předvídat a reagovat na vyvíjející se požadavky trhu. Právě toto, v kombinaci s našimi jedinečnými znalostmi o výrobě a o tom, jak aplikovat čisticí postupy v této oblasti odbornosti, dělá ze společnosti NTS silného partnera pro přední výrobce OEM na náročných trzích. V této bílé knize se náš tým pro kompetence v oblasti udržování čistoty zabývá čtyřmi tématy, která jsou jádrem tohoto tématu:

  • Hnací elementy v čisticích postupech v oblasti polovodičů, analytiky a věd o živé přírodě
  • Školení, vzdělávání a metrologie v oblasti udržování čistoty 
  • Čistota a výrobní proces 
  • Budoucnost oblasti udržování čistoty 

NTS v číslech

0

Příjmy v milionech

0

Kolegové

0

Roky zkušeností
Výroba a kontrola ultrapřesných součástí v NTS

Co děláme

Velmi přesné komponenty

Zatímco se součásti zmenšují, my jsme stále přesnější. Společnost NTS je jednou z mála na světě, která dokáže vyrábět díly s přesností (menší než) jedna tisícina milimetru. Díky tomu, že máme veškeré odborné znalosti přímo ve firmě, představujeme pro přesné součástky komplexní řešení. 

Další informace
Montáž ultrapřesného mechatronického modulu v čistých prostorech

Vakuové čištění

Čistota je pro společnost NTS klíčovou kompetencí. Je zakotvena ve všech vrstvách organizace. Každý krok našich vývojových a výrobních procesů je navržen s ohledem na optimalizaci čistoty. Investujeme velké prostředky do vybavení i do odborných znalostí v oblasti kontroly znečištění a vakuové technologie, abychom mohli splnit i ty nejpřísnější požadavky

Další informace

Mechatronika

NTS poskytuje mechatronická řešení sestávající z přesné mechaniky, ovládání, snímání a řídicích smyček. Kombinujeme naše znalosti v oblasti konstrukce, mechaniky, elektroniky a softwaru spolu s našimi odbornými znalostmi v oblasti dynamiky strojů, abychom mohli splňovat požadovanou kombinaci kritérií výkonnosti, doby uvádění na trh a nákladů na výrobek

Další informace
Optická kontrola destiček

Optika

Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům odhalit skutečnou hodnotu optiky. Společnost NTS vyvíjí, vyrábí a montuje opto-mechatronické systémy na míru, optická měřicí a testovací řešení. Přitom se opíráme o naše odborné znalosti v dané oblasti a o nejmodernější zařízení. 

Další informace

Kontakt

Chcete více informací?

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete vyplnit kontaktní formulář zde. Odpovíme vám co nejdříve.
Chcete více informací?
Maurice Magdelijns
Ředitel oddělení obchodního vývoje, USA

Místo

860 Hillview Court, suite 308
Milpitas, CA 95035
Spojené státy americké

+1 408 669 6484

Další informace

Co děláme

Naše týmy kvalifikovaných inženýrů realizují velmi přesná řešení a montáže systémů.

Další informace

Oblasti zaměření

Vyvíjíme, vyrábíme a montujeme (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly.

Další informace

O společnosti NTS

Díky naší globální přítomnosti a technologickým znalostem posouváme hranice možného.

Další informace
NTS