Technologie

Mechanika

Špičkové odborné znalosti v oblasti strojírenství a rozsáhlé výrobní know-how

Výrobci OEM v oblasti špičkových technologií působící v polovodičovém a analytickém průmyslu čelí složitým výzvám. Potýkají se například s kratší životností technologií, vysokými požadavky trhu a náročnou komplexností. Tím roste tlak na inovace a přizpůsobivost novým společenským výzvám. Proto je pro dosažení agility a škálovatelnosti zásadní vybrat si dobré (spolu)vývojové partnery. Ve společnosti NTS poskytujeme řešení založená na našich odborných znalostech v oblasti strojírenství, a to spojením našeho know-how v oblasti konstrukce a vývoje se špičkovými znalostmi v oblasti výroby.

Od strojního inženýrství k vyrobitelnosti

Požadavky na výkonnost a propustnost strojů se enormně zvýšily. Vysoké zrychlení, vysoká přesnost a nízké vibrační rušení posouvají složitost mechanických konstrukcí na hranici možností. Typický stroj obsahuje mnoho mechanických subsystémů a dílů, jako je rám stroje, nosiče a manipulátory výrobků, krytí, skříně pro elektroniku, skladovací jednotky a systémy pro řízení prostředí.

Mechatronický modul se strojním technologickým zařízením v NTS

Ve společnosti NTS máme jedinečnou pozici na křižovatce vývoje a výroby a kombinujeme naše rozsáhlé výrobní znalosti se špičkovými odbornými znalostmi v oblasti strojírenství. Chápeme, že rozhodnutí učiněná při mechanickém návrhu mají vliv na výrobní náklady, vyrobitelnost a dobu realizace v dodavatelském řetězci. Z tohoto důvodu zapojujeme naše vlastní výrobní organizace již v rané fázi procesu – konkrétně ve fázi proveditelnosti a návrhu. Proč? Abychom se ujistili, že během vývoje samotného mechanického návrhu byla zvolena nejlepší výrobní technologie.

(Spolu)vývoj a inženýring v praxi

Naše řešení jsou zaměřena na aplikace a obchodní případy našich zákazníků. Naše týmy se plně soustředí na dosažení optimálního integrovaného systémového řešení. Strojní architekti, vedoucí inženýři a konstruktéři spolupracují v multidisciplinárních týmech a dbají na to, aby kompromisy v konstrukci sloužily cílům zákazníka. Úzká spolupráce se zákazníky je klíčová. Přizpůsobujeme standardní procesy nebo se rozhodneme pracovat agilněji, pokud to pomůže zkrátit dobu realizace nebo zvýšit soulad s týmy zákazníků.

Typický proces mechanického (spolu)vývoje a inženýrství lze rozdělit do pěti kroků, ale způsob práce se přizpůsobuje potřebám zákazníka:

  1. Stanovení specifikace: V případě potřeby definujeme a upřesňujeme specifikace společně s naším zákazníkem a vytváříme návrhy a rozvržení na vysoké úrovni;
  2. Revize návrhu: Společně se zákazníkem jsou návrhy přezkoumány na základě kritérií zákazníka, vyrobitelnosti a použitelnosti;
  3. Detailní návrh mechanického systému: Zapojujeme výrobní závody NTS, abychom zapracovali zpětnou vazbu k návrhu. Po dokončení návrh zdokumentujeme v technické dokumentaci výrobku (TPD);
  4. Realizace: Při realizaci systému je zapojen mechanický inženýr, který pomáhá výrobním inženýrům při řešení problémů a aktualizaci dokumentace;
  5. Ověřování: Všechny požadavky se ověřují měřením a zkouškami na prototypech. To je podpořeno modelováním a simulací. 

V NTS je mechanický návrh stroje nebo nástroje vždy základem, v němž se optimalizuje mnoho aspektů výrobku.“

Ruud van der Werf
Senior Mechanical Designer ve společnosti NTS v Eindhovenu
Strojní inženýrství v NTS

Myslíme společně

Rám stroje může být navržen jako frézovaná konstrukce, svařovaný trubkový rám, plechový rám nebo jejich kombinace. Požadavky v oblasti tuhosti a dynamického chování, přesnosti, čistoty a nákladů (abychom jmenovali alespoň některé aspekty) rovněž určují optimální volbu výrobní technologie. Zapojením správných odborných znalostí ve správný okamžik zajistíme, že v každém kroku bude požadovaný systém vyrobitelný a bude odpovídat potřebám zákazníka. Díky naší snaze o dosažení co nejlepších výsledků zkracujeme dobu uvádění na trh, zajišťujeme optimální náklady a vynikající výkon. Zkrátka a dobře, přemýšlíme společně a přizpůsobujeme naše odborné znalosti výzvám zákazníka. Žádný přístup „you ask, we run“ (vy zadáváte, my provádíme); přemýšlíme společně s vašimi potřebami a společně urychlujeme cestu k budoucnosti.

Strojírenství na vyšší úrovni: Výpočetní inženýrství

Většina firem zná výpočty metodou konečných prvků pro posouzení odolnosti mechanických konstrukcí při zatížení. V dnešní době však existuje mnohem více způsobů ověřování konstrukcí, které jsou potřebné k dosažení vysoké akcelerace, vysoké přesnosti a nízkých vibrací.

Ve společnosti NTS pokrýváme široký soubor výpočetních přístupů, které podporují proces vývoje. Jako příklad lze uvést vlastní sadu nástrojů NTS pro simulaci výkonu stroje.

Stáhněte si naši bílou knihu „Rámy a skříně: Vypořádání se s kratšími životními cykly technologií a rostoucími požadavky“

Na trhu s polovodiči a analytickými výrobky se zvyšují požadavky na systémy, a tím i jejich složitost, aby se dosáhlo vyšší propustnosti a přesnosti. Souběžně s tím tržní síly diktují kratší životní cyklus technologií a zvýšený tlak na celkové náklady na vlastnictví. V této bílé knize, která je výsledkem našich rozsáhlých zkušeností v oblasti rámů a krytů, diskutují tři odborníci společnosti NTS: 

  • Přidaná hodnota výběru správného partnera pro co-engineering a výrobu; 
  • Odborné znalosti v oblasti rámů a skříní; 
  • Jak jsou naše procesy, schopnosti a investice zaměřeny na zkracování doby uvádění na trh, nákladů na vlastnictví a rizik pro naše globální zákazníky.  

Kontakt

Chcete více informací?

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete vyplnit kontaktní formulář zde. Odpovíme vám co nejdříve.
Chcete více informací?
Frank Ernst
Manažer Oddělení pro rozvoj obchodu

Další informace

Technologie

Naše týmy kvalifikovaných inženýrů realizují velmi přesná řešení a montáže systémů.

Další informace

Oblasti zaměření

Vyvíjíme, vyrábíme a montujeme (opto)mechatronické systémy a mechanické moduly.

Další informace

O společnosti NTS

Díky naší globální přítomnosti a technologickým znalostem posouváme hranice možného.

Další informace
NTS